หอเลื่อนพร้อมขากันล้ม

ขาตั้งนั่งร้าน 1.70 ม.

กากบาดนั่งร้าน 1.70 ม.

ข้อต่อนั่งร้าน

แผ่นทางเดิน

บันไดนั่งร้าน

ขากันล้ม

คานรับบันได

ขาตั้งราวกันตก

กากบาด สั้น – ยาว ราวกันตก

ลูกล้อนั่งร้าน

ขากันล้ม

คานรับบันได

ขาตั้งราวกันตก

กากบาด สั้น – ยาว ราวกันตก

ลูกล้อนั่งร้าน

กลับไปหน้าสินค้านั่งร้านทั้งหมด