แบบเหล็กพิเศษ

แบบเสาเข็ม

แบบผนังกันเสียง

แบบแบริเออร์ สี่แยกอุโมงค์พรานนก

แบบหล่อผนังสำเร็จรูป

แบบผนังโครงลิฟท์

แบบหล่อผนังสำเร็จ

แบบกำแพงกันดิน

แบบแบริเอ่อร์กำแพง

แบบผนังลิฟท์