แบบหล่อเสาคอนกรีตกลม

แบบหล่อเสากลม แบบหล่อเสาคอนกรีต ยอดวัสดุทดแทนแบบไม้หรือแบบเหล็ก

“แบบหล่อเสากลม ใช้หล่อเสาคอนกรีตคุณภาพสูง รวดเร็ว และประหยัดกว่า มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 15-120 ซ.ม. ความยาวตั้งแต่ 0.50 – 7.00 ม. หรือตามขนาดสั่งพิเศษ”

คุณสมบัติ : ไม่ต้องฉาบ, ภายในแบบหล่อมีความเรียบ และเป็นเนื้อชิ้นเดียวตลอดต้น, ติดตั้งและถอดแบบได้ง่าย, เป็นตัวบ่มคอนกรีตในตัว, ได้สัดส่วนมาตราฐานทุกต้น, น้ำหนักเบา, สามารถติดตั้งด้วยวิธีสะพานรับท้องคาน หรือขาทราย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
15 ซม. x 5 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
25 ซม. x 6 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
20 ซม. x 6 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
30 ซม. x 6 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
35 ซม. x 7 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
45 ซม. x 8 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
40 ซม. x 7 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
50 ซม. x 8 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
55 ซม. x 9 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
70 ซม. x 10 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
90 ซม. x 12 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา ความยาว (เมตร)
60 ซม. x 9 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
80 ซม. x 11 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
100 ซม. x 13 มม. 1.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

หมายเหตุ : ท่อที่มีความยาวพิเศษและท่อ 60 ซม. – 100 ซม. โปรดสั่งจองล่วงหน้า 15 วัน