แบบบ่อพัก

รับผลิตตามแบบลูกค้า

แบบบ่อพัก คสล

แบบบ่อพักเสาไฟ

” แบบรางระบายน้ำ “

” แบบหล่อบ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม “

MEDIAN DROP TYPE A

 

 

แบบหล่อ MEDIAN DROP TYPE B

 

กลับไปหน้าสินค้าแบบเทถนนทั้งหมด