เครื่องตัดคอนกรีต

เครื่องตัดคอนกรีต (เล็ก) ยี่ห้อ KF

เครื่องตัดคอนกรีต (เล็ก) ยีห้อ KF สำหรับงานตัดคอนกรีต ตัดเซาะร่องถนน ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 9 แรงม้า ปรับวาล์วน้ำให้ไหลหล่อใบตัดตลอดเวลาที่ใช้งาน

เครื่องตัดคอนกรีต (เล็ก) สีฟ้า รุ่นประกอบในไทย

เครื่องตัดคอนกรีต (เล็ก) สีฟ้า รุ่นประกอบในไทย ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 9 แรงม้า มีความลึกที่ตัดได้ 203 มม.(8 นิ้ว)

เครื่องตัดคอนกรีต (ใหญ่) สีฟ้า รุ่นประกอบในไทย

       เครื่องตัดคอนกรีต (เล็ก) สีฟ้า รุ่นประกอบในไทย ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 13 แรงม้า มีความลึกที่ตัดได้ 203 มม.(8 นิ้ว)

เครื่องตัดคอนกรีต ยี่ห้อ vc รุ่น GQR350-A

เครื่องตัดคอนกรีต ยี่ห้อ vc รุ่น GQR350-A ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 9 แรงม้า มีความลึกที่ตัดได้ 12 เซนติเมตร ความเร็ว 3600 RPM

กลับไปหน้าสินค้าเครื่องมือก่อสร้างทั้งหมด