เครื่องขัดหินอ่อน

เครื่องขัดหินอ่อน(ใส่เครื่องยนต์)

เครื่องขัดหินอ่อน สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า ความเร็ว 3000 รอบ/นาที

เครื่องขัดหินอ่อน(ใส่มอเตอร์)

เครื่องขัดหินอ่อน สำหรับใช้ร่วมกับมอเตอร์ 3 แรง สายไฟยาว 15 เมตร ความเร็ว 3000 รอบ/นาที

กลับไปหน้าสินค้าเครื่องมือก่อสร้างทั้งหมด