รับซ่อมเครื่องมือก่อสร้าง

บริการรับซ่อมเครื่องมือก่อสร้าง ทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกอาการ ได้แก่ อาการเสียต่าง ๆ เครื่องสตาร์ทไม่ติดหรือไม่ทำงาน เครื่องเสีย เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมบำรุง ฯลฯ ทุกอาการ