นั่งร้านและอุปกรณ์ (เช่า)

 • นั่งร้าน 1.70 ม.
 • นั่งร้าน 0.90 ซม.
 • ชุดราวกันตก
 • ชุดขากันล้ม
 • บันได
 • แผ่นทางเดิน
 • ลูกล้อ
 • เกลียวปรับระดับบน U-H
 • เกลียวปรับระดับล่าง J-B
 • เสาค้ำยัน (POP)
 • ข้อเสือ
 • แป๊ปกลม
 • แบบเหล็กทุกขนาด ความยาว 1.20 ม. , 1.50 ม.
 • เหล็กฉากเข้ามุม ความยาว 1.20 ม. , 1.50 ม.
 • แบบเทถนน
 • แบบเสา

อัตราค่าเช่าแบบระยะสั้น : สัปดาห์
อัตราค่าเช่าแบบระยะยาว : 30 วัน