หอเลื่อนพร้อมขากันล้ม

นั่งร้านหอเลื่อน  2 ชั้น

นั่งร้านหอเลื่อน  3 ชั้น

นั่งร้านหอเลื่อน  4 ชั้น

นั่งร้านหอเลื่อน  5 ชั้น

ขาตั้งนั่งร้าน 1.70 ม.

แผ่นทางเดิน

ขาตั้งราวกันตก

ขากันล้ม

ลูกล้อนั่งร้าน

อาร์มล็อค

กากบาดนั่งร้าน 1.70 ม.

บันได

กากบาด สั้น – ยาว

คานรับบันได

ข้อต่อ

กลับไปหน้าสินค้านั่งร้านทั้งหมด