นั่งร้าน ขนาด 1.70 ม. 1 ชุด ประกอบด้วย

ขาตั้งนั่งร้าน = 2 ขา

กากบาดนั่งร้าน = 2 คู่

ฝาครอบ = 1 ฝา

ข้อต่อ = 4 อัน

กลับไปหน้าสินค้านั่งร้านทั้งหมด