ชุดราวกันตก

ขาตั้งราวกันตก = 4 ขา

กากบาดยาวราวกันตก = 4 อัน

กากบาดสั้นราวกันตก = 2 อัน

กลับไปหน้าสินค้านั่งร้านทั้งหมด